Condicions de compra

INTRODUCCIÓ

Aquest document té com a finalitat establir les condicions d’ús de la pàgina i les condicions de compra de productes a través de la pàgina a les quals estan subjectes els usuaris.

Us preguem que llegiu atentament els TERMES i les CONDICIONS DE COMPRA, així com la POLÍTICA DE PRIVACITAT, abans d’usar aquesta pàgina web. Si voleu, podeu imprimir aquestes condicions. En utilitzar aquesta pàgina web o en fer una comanda a través seu, l’usuari accepta els nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA, així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, de manera que, si no hi esteu d’acord, no heu d’utilitzar la web.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació recollit en l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que la titularitat d’aquesta web (https://virginias.es/ https://virginias.es/ ) correspon a El Taller Artesanal de Virginias, SLU, CIF/NIF B25859521, amb domicili a av. AGUSTÍ ROS, 2, BAIXOS, AGRAMUNT (LLEIDA), ESPANYA, 25310, amb adreça electrònica virginias@virginias.net i telèfon 977 900 181, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, tom 1539, foli 81, HL 31179, secció 8, I/A 1, en endavant, VIRGINIAS.

ÚS DEL LLOC WEB

En fer ús d’aquesta pàgina web i en fer comandes a través seu, l’usuari es compromet a:

 • Utilitzar la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar productes i fer comandes.
 • No fer cap comanda fraudulenta o falsa. Si, de manera raonable, considera que una comanda és fraudulenta, VIRGINIAS està autoritzat a anul·lar-la i a informar-ne les autoritats pertinents.
 • Tenir capacitat legal per formalitzar contractes (l’usuari declara que té més de 18 anys).
 • Facilitar les seves dades de contacte d’una manera veraç i exacta perquè es pugui fer l’enviament de les comandes.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

VIRGINIAS informa els usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política quant al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser obtingudes per la navegació o la contractació de serveis a través de la política de privacitat. Podeu accedir a la política de privacitat des de la pàgina web en qualsevol moment.

CONDICIONS DE COMPRA

Disponibilitat del servei. Els usuaris tenen la possibilitat de fer comandes dels articles que s’ofereixen a través de la pàgina web a fi que siguin enviats tant a una adreça situada dins el territori espanyol, excepte a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, com a una destinació de la resta de la Unió Europea.

Disponibilitat dels productes

Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produeixen dificultats quant al subministrament dels productes o si no queden articles en estoc, VIRGINIAS n’informarà el client per correu electrònic o bé per telèfon, i li reemborsarà la quantitat que hagi abonat pel producte o productes no disponibles o bé canviarà el producte per un altre del mateix valor, segons el que convingui el client.

Preus dels productes.

En els preus dels articles hi ha inclosos tots els impostos vigents, però no les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total. VIRGINIAS es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, si bé els productes es facturaran sobre la base del preu en vigor en el moment en què s’hagi formalitzat la comanda (a reserva de la disponibilitat del producte).

En la comanda de compra s’hi indicarà el preu total del producte o productes, que inclourà l’IVA i les despeses d’enviament que corresponguin, segons el que s’assenyala en els apartats següents.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

Despeses d’enviament a adreces en territori espanyol.

No es faran lliuraments a Ceuta i Melilla.

Per a comandes inferiors a 35 €, les despeses d’enviament són de 4 €, excepte per a comandes a les Illes Balears i les Illes Canàries, on són de 14 € i de 16 €, respectivament, quantitats que s’han de sumar a l’import total. Les despeses d’enviament van, doncs, a compte del client.

Per a comandes iguals o superiors de 35 € o més, no hi ha despeses d’enviament (excepte per a comandes a les Balears i les Canàries).

Despeses d’enviament a adreces de fora del territori espanyol.

Per a comandes amb destinació a qualsevol país de la Unió Europea no existeixen despeses d’enviament gratuïts. Aquests s’han de consultar per correu electrònic a virginiasonline@virginias.net; la quantitat s’ha de sumar a l’import total. Les despeses d’enviament van, doncs, a compte del client.

Per a comandes fora de la Unió Europea és necessari fer-ho a través del correu electrònic.

Forma de fer una comanda.

Per fer una comanda, heu de seleccionar l’article o els articles que voleu comprar. Un cop seleccioneu l’article o els articles, s’afegeixen a la cistella de la compra. Un cop seleccioneu l’article o els articles, s’afegeixen a la cistella de la compra. Per fer-ho, heu de seguir els passos que s’assenyalen a la pàgina web i complir les indicacions de compra que apareixen a la pantalla. Únicament se us sol·licitaran les dades necessàries per efectuar la compra i el posterior lliurament de la comanda. Abans de formalitzar la compra, HEU D’ACCEPTAR EXPRESSAMENT aquestes condicions, així com la política de privacitat.

Les dades registrades per la pàgina web constitueixen la prova de les transaccions realitzades. El client rebrà una confirmació de la comanda a través de correu electrònic.

Durant el procés, abans de fer el pagament, podreu modificar les dades de la vostra comanda. La comanda no es formalitza fins que efectueu el pagament, moment en què finalitza el procés. Fer clic a “Pagar” implica adquirir i abonar els articles seleccionats; aquest pas suposa un compromís vinculant.

No hi ha límits de compra. L’usuari pot fer la comanda pel nombre d’articles que vulgui; no hi ha mínims ni màxims establerts.

Dret de cancel·lació de la comanda.

VIRGINIAS es reserva el dret a rebutjar una comanda d’un client amb qui hi hagi litigi.

Així mateix, VIRGINIAS té dret a rebutjar o cancel·lar una comanda per raons justificades, com, per exemple:

 • Per error en les dades de facturació (dades incorrectes o no verificables)
 • Si hi ha sospita de frau amb la targeta bancària
 • Si no és possible enviar-la a l’adreça indicada
 • Si hi ha raons per les quals se sospita que l’usuari podria no ser un consumidor final
 • Si l’usuari té menys de 18 anys
 • Si no s’ha efectuat el pagament complet.

Forma de pagament.

Podeu utilitzar targeta bancària o PayPal com a mitjà de pagament. En cas que el pagament s’efectuï per targeta o PayPal, l’import total de la comanda, que inclourà les despeses d’enviament que corresponguin, es carregarà al compte del client en el mateix moment de la compra. Només s’admeten pagaments en EUROS.

Si el pagament s’efectua per targeta i, durant el procés, es produeix una incidència (per exemple, el terminal informa de la denegació de la targeta), la comanda es cancel·larà de manera automàtica. El sistema de pagament per targeta bancària consisteix en una passarel·la de pagament de PAYCOMET o Bizum.

En fer clic a “Fer la comanda”, l’usuari confirma el pagament de la comanda i que la targeta de crèdit és seva. A fi de minimitzar el risc d’accés no autoritzat, es codificaran les dades de la targeta de crèdit. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions de l’entitat emissora, si aquesta entitat no autoritza el pagament, la comanda serà cancel·lada automàticament i el sistema n’informarà el client.

En cas que el client seleccioni el sistema de pagament a través de PayPal, serà PayPal la plataforma de pagament, que s’efectuarà d’acord amb les condicions d’aquesta plataforma.

La comanda s’enviarà a l’adreça que ens indiqueu un cop confirmem que s’ha efectuat l’ingrés de l’import total de la comanda. Si l’import no correspon al total, VIRGINIAS es reserva el dret a no enviar la comanda fins que el client n’aboni el total.

Lliurament.

Els productes s’enviaran a l’adreça indicada per l’usuari. Els apartats de correu no es consideren adreces d’enviament o lliurament.

El termini de lliurament oscil·la entre les 24 i les 72 hores (dies hàbils) per a domicilis a la Península i les Balears.

El termini de lliurament per a adreces de fora del territori espanyol oscil·la entre els 7 i els 10 dies hàbils.

Els terminis indicats es respectaran sempre que no hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries alienes a la nostra voluntat. Si, per algun motiu, no podem fer el lliurament en la data prevista, us n’informarem i us donarem les opcions de mantenir la comanda, de la qual s’establirà una nova data de lliurament, o bé d’anul·lar-la, cas en què us en reemborsarem tot el preu.

Als efectes d’aquestes condicions, s’entendrà que s’ha produït el ‘lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” en el moment en què adquiriu la possessió material dels productes o en què ho faci un tercer que hàgiu indicat. El lliurament s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça convinguda.

En cas que el client no sigui al domicili convingut en el moment del lliurament, el transportista intentarà posar-s’hi en contacte telefònicament amb l’objecte de fer una segona temptativa de lliurament el mateix dia o l’endemà.

VIRGINIAS destaca la importància de rebre’l en el primer lliurament, i no es pot fer responsable de l’estat dels productes a partir del segon dia a comptar des de la data de lliurament inicialment prevista, sense que el client pugui reclamar la devolució de l’import pagat per la compra.

S’ha de tenir en compte que el transport derivat del no lliurament pot tenir un cost addicional, raó per la qual VIRGINIAS estarà autoritzat a repercutir en el client els costos corresponents.

Devolució i/o Cancel·lació d’una comanda.

VIRGINIAS no accepta canvis ni devolucions dels seus productes, emparant-se en el fet que el dret de desistiment no és aplicable a la venda a distància d’alimentació, per tal com es tracta de productes el control de conservació dels quals es perd en el moment del lliurament i que poden, doncs, caducar o deteriorar-se [art. 103 apartat d) del Text refós per RDL 1/2007].

Si el client percep alguna anomalia en el producte en el moment de rebre’l, s’ha de posar en contacte al més ràpidament possible amb VIRGINIAS a través de virginiasonline@virginias.net

VIRGINIAS acceptarà la cancel·lació sense càrrec de les comandes ja tramitades però no expedides que s’hagin anul·lat. Per a aquestes cancel·lacions, el client s’ha de posar en contacte amb VIRGINIAS a través de virginiasonline@virginias.net, i ha de precisar els detalls de la seva comanda: nom del client, número de comanda i data prevista de lliurament.

Responsabilitats.

L’accés i l’ús d’aquesta pàgina web són responsabilitat dels usuaris. No són objecte de garantia per part de VIRGINIAS:

 • La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat i la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina web.
 • Que el contingut de la pàgina o la informació que hi discorre estiguin lliures de virus o d’altres elements lesius, així com d’errors, omissions o incorreccions.
 • Els danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web
 • Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre de processament de dades, i danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que estan fora del control de VIRGINIAS.
 • VIRGINIAS és exonerat de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació oferta sempre que provingui de fonts alienes.

Per a l’usuari, el mer accés a la pàgina web de VIRGINIAS no suposa establir-hi cap tipus de relació comercial.

VIRGINIAS només subministra els productes per a consum domèstic i particular. El client accepta no utilitzar el producte per a finalitats comercials, publicitàries o de revenda. VIRGINIAS no té cap responsabilitat per qualsevol pèrdua de beneficis, pèrdua de negocis, interrupció de negocis o pèrdua d’oportunitats comercials del client.

Cessió de drets i obligacions.

El contracte és vinculant tant per al client com per a VIRGINIAS, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i causahavents. El client no pot transmetre, cedir, gravar o transferir de qualsevol altra manera un contracte, o algun dels drets o de les obligacions que se’n derivin, sense haver obtingut el consentiment, previ i per escrit, de VIRGINIAS.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o transferir de qualsevol altra manera un contracte, o algun dels drets o de les obligacions que se’n derivin, en qualsevol moment mentre sigui vigent. Per dissipar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, com a consumidor, teniu reconeguts per llei, ni anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra manera les garanties, tant expresses com tàcites, que us hàgim pogut atorgar.

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB

La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent en la data de l’última actualització. VIRGINIAS es reserva el dret a actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ.

Els enllaços a altres pàgines web o materials de tercers que pugui contenir la pàgina web només es faciliten a efectes informatius, i VIRGINIAS no té cap control sobre el seu contingut. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

VIRGINIAS es reserva la facultat de modificar els Termes i les Condicions de Compra. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d’acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem que no feu ús de la nostra pàgina web.

VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L’usuari no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web introduint-hi intencionadament virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no intentarà tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on s’allotja ni a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionats amb la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem les autoritats competents de qualsevol incompliment d’aquesta normativa i hi cooperarem per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas que incompliu aquesta clàusula, deixareu immediatament d’estar autoritzat a utilitzar la pàgina web. No serem responsables de cap dany o pèrdua que resulti d’un atac de denegació de servei, virus o de cap altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós que pugui afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts que allotgi o als quals reencamini.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

L’usuari reconeix i accepta que qualsevol copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen, en tot moment, a VIRGINIAS. L’usuari només pot fer ús d’aquest material de la manera en què se l’autoritza expressament a fer-ho.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes que se subscriguin a través seu es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

Podeu formular qualsevol queixa i reclamació davant de VIRGINIAS a través del correu electrònic a virginias@virginias.net o per correu postal a l’adreça AV. AGUSTÍ ROS, 2-BAIXOS, AGRAMUNT (LLEIDA), 25310.